Πότε να εφαρμόσετε HDD

Ο σκληρός δίσκος είναι πιο κατάλληλος για την εγκατάσταση σωλήνων πίεσης και σωλήνων προστασίας σε διάμετρο έως 1,2m. Η διαδικασία διάτρησης HDD αποδίδει καλά σε μια σειρά από συνθήκες εδάφους, όπως λάσπη, άμμο, άργιλο και πολλούς συμπαγείς σχηματισμούς βράχου.

Πότε να εφαρμόσετε HDD

Ο υπολογισμός της σωστής πίεσης και της ποσότητας πολτού για χρήση είναι μια άλλη σημαντική εκτίμηση για έργα HDD. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης της οπής - που προκαλείται από απώλεια πολτού, ακατάλληλο πολτό, εισροή νερού και ανύψωση επιφάνειας (που προκαλείται από υπερβολική άντληση πολτού), εσφαλμένο βάθος επιφάνειας (πολύ ρηχό) ή έλξη επανατοποθετήστε πολύ γρήγορα, κάτι που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με ένα αποτελεσματικό σχέδιο γεώτρησης και διάτρησης υγρών.

Η ικανότητα του σκληρού δίσκου, όπως και με άλλες μεθόδους τεχνολογίας χωρίς τάφρους, να τοποθετεί αγωγούς και σωλήνες στο έδαφος χωρίς την ανάγκη για παρεμβατική ανοιχτή τάφρο εξασφαλίζει ελάχιστη διαταραχή στο περιβάλλον και τη γύρω περιοχή, και συνήθως επιτρέπει την εγκατάσταση αυτών των αγωγών ή σωλήνων σε μικρότερο χρονικό διάστημα. χρονικό πλαίσιο.

Οι εξαιρετικές δυνατότητες διεύθυνσης παρέχουν στον σκληρό δίσκο ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες μεθόδους TT. Όταν συναντώνται εμπόδια στη διαδικασία γεώτρησης, η κεφαλή του τρυπανιού μπορεί να αποσυρθεί και να επανατοποθετηθεί γύρω από το εμπόδιο. 

Δεδομένου ότι μια διαδικασία HDD μπορεί να ξεκινήσει από την επιφάνεια του εδάφους και απαιτεί ένα σχετικά ρηχό θάλαμο περιορισμού, ο χρόνος εγκατάστασης και το κόστος του έργου μπορούν να μειωθούν σημαντικά. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες TT, ο σκληρός δίσκος είναι μια μέθοδος συνεχούς διάτρησης, η οποία διευκολύνει περαιτέρω μειώσεις του χρόνου και του κόστους.