Τι είναι ο υδροκυκλώνας και πώς λειτουργεί;

Οι υδροκυκλώνες είναι συνηθισμένοι διαχωριστές βιομηχανικών και βιομηχανικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση στερεών από υγρά φορέα ή για τον διαχωρισμό υγρών διαφορετικών συστάσεων. Είναι απλές αλλά αποτελεσματικές συσκευές χωρίς κινούμενα μέρη και απαιτούν πολύ λίγη συντήρηση. Συνήθως γνωστές ως κυκλώνες, αυτές οι συσκευές είναι γενικά κατασκευασμένες από χάλυβα, κεραμικά ή ανθεκτικά στην τριβή πλαστικά. Τυπικές χρήσεις υδροκυκλώνων είναι η απομάκρυνση των μολύνσεων από χαρτοπολτό, ο διαχωρισμός λαδιού από νερό, η εξαγωγή μεταλλικών ξυρισμάτων από υγρά ψύξης και η ανάκτηση αμύλου από λύματα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πατάτας. Οι κυκλώνες βρίσκονται επίσης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της εξορυκτικής βιομηχανίας για να διαχωρίσουν τα στερεά επεξεργασίας από το νερό.

Τι είναι ο υδροκυκλώνας και πώς λειτουργεί;

Ένας υδροκυκλώνας είναι ένας μηχανισμός φίλτρου ή διαχωριστή που χρησιμοποιεί φυγοκεντρική δύναμη για τον διαχωρισμό στερεών από υγρά ή ακόμη και υγρά διαφορετικών συστάσεων. Ο υδροκυκλώνας αποτελείται από έναν θάλαμο δύο τμημάτων με εσωτερικό προφίλ το οποίο είναι κυλινδρικό κατά μήκος του άνω τμήματος του και κωνικό κατά μήκος του κάτω μισού εφοδιασμένο με μία είσοδο και δύο σημεία εξόδου. Όταν ένα εναιώρημα αντλείται μέσα στον κυκλώνα, περιστρέφεται γύρω από το εσωτερικό του θαλάμου δημιουργώντας μια φυγοκεντρική δύναμη που αναγκάζει τα αιωρούμενα στερεά να διαχωριστούν από τον υγρό φορέα. Το φιλτραρισμένο νερό και τα στερεά στη συνέχεια εξέρχονται από τον υδροκυκλώνα, συνήθως στα αντίθετα άκρα. Οι υδροκυκλώνες χρησιμοποιούνται εκτενώς σε βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς τομείς και είναι κατάλληλοι για εναιωρήματα πλούσια σε υγρά που φέρουν στερεά βαρύτερα από το υγρό.