Τι σημαίνει το Mud Cleaner

Το Mud Cleaner είναι μια μονάδα desander, desilter και shale shaker που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση σωματιδίων άμμου που έχουν μέγεθος κόκκου 20 μικρά ή λιγότερο.

Αυτός είναι ένας υδροκλώνος που λειτουργεί με βάση τη φυγοκεντρική δύναμη έτσι ώστε η λάσπη με μικρότερα σωματίδια να επιστρέφει στο ενεργό σύστημα ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια απορρίπτονται. Η κύρια λειτουργία ενός καθαριστή λάσπης είναι η απομάκρυνση της άμμου και του λάσπης από υγρά γεώτρησης στις εξέδρες γεώτρησης. Το συνηθισμένο μέγεθος ενός απολυμαντικού είναι 6 ίντσες και άνω, ωστόσο, το πιο συνηθισμένο μέγεθος είναι 10 ίντσες.

Τι σημαίνει το Mud Cleaner

Τα καθαριστικά λάσπης χρησιμοποιούνται κυρίως με λάσπη λαδιού και συνθετικής βάσης όπου η εκκένωση υγρού από τον κώνο δεν μπορεί να απορριφθεί, είτε για περιβαλλοντικούς είτε οικονομικούς λόγους. Τα αποτριχωτικά καθώς και τα αποξηραντικά θεωρούνται καθαριστικά λάσπης που είναι παρόμοια μεταξύ τους με τη μόνη διαφορά στο μέγεθος των σωματιδίων λάσπης που αφαιρούνται από τις δύο συσκευές.

Τα αποτριχωτικά αφαιρούν μεγέθη σωματιδίων λάσπης που είναι 20 μικρά ή μικρότερα, ενώ τα αποσμητικά αφαιρούν μεγέθη σωματιδίων λάσπης από 50 έως 70 μικρά. Η θέση εγκατάστασης του desilter είναι κατάντη από το desander στο σύστημα επιφανειακής λάσπης.

Όλα αυτά τα στερεά που δεν αφαιρούνται από ένα shale shaker αφαιρούνται από ένα desander. Περαιτέρω, το μικρότερο μέγεθος κόκκων μικρότερο από 20 μικρά αφαιρείται από το αφαλάτωμα. Τα καθαριστικά λάσπης δεν έχουν κινούμενα μέρη και η απομάκρυνση άμμου και λάσπης από το υγρό διάτρησης γίνεται με τη φυγοκεντρική δύναμη στη συσκευή.