Χρήση συστήματος ελέγχου στερεών σε οριζόντια κατευθυντική διάτρηση

Οι οριζόντιες κατευθύνσεις γεωτρήσεων είναι ακόμη πολύ νέοι στο εσωτερικό τους και ακόμη και στο εξωτερικό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ουσιαστική ανάπτυξη γεωτρήσεων κατευθυνόμενης διέλευσης αγωγών και μεγάλης κλίμακας κατασκευή εγχώριων αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, το μήκος και η διάμετρος διέλευσης συνεχίζουν να ενημερώνουν τα αρχεία. Τα υγρά γεώτρησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα έργα γεώτρησης κατευθυνόμενης διέλευσης για τον καθοριστικό αντίκτυπό του στα αποτελέσματα των έργων.

Τα έργα κατεύθυνσης διέλευσης απαιτούν ισχυρή απόδοση υγρών γεώτρησης:

Τα υγρά γεώτρησης, αρκετά σημαντικά για έργα κατευθυνόμενης διέλευσης, είναι ένα μείγμα νερού, μπεντονίτη, πρόσθετων κ.λπ. με τη σύνθεσή του ρυθμιζόμενη στις πραγματικές απαιτήσεις στα έργα. Η σύνθετη γεωλογία και η μεγάλη διάμετρος και το μήκος διασταύρωσης απαιτούν ισχυρή απόδοση ρευστών διάτρησης και, αντίστοιχα, διαφορετικά μέτρα παρασκευής για την εξασφάλιση επιτυχούς διέλευσης.

1. Τα υγρά γεώτρησης πρέπει να έχουν κατάλληλο ιξώδες και ρευστότητα και καλή ικανότητα μεταφοράς μοσχευμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να παραμείνει αιωρούμενη στο κάτω μέρος της γεώτρησης και η ρευστότητά της μπορεί εύκολα να μεταφέρει μοσχεύματα πίσω στο έδαφος.

Χρήση συστήματος ελέγχου στερεών σε οριζόντια κατευθυντική διάτρηση

2. Τα υγρά γεώτρησης πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύουν καλά τα εσωτερικά τοιχώματα και να σταθεροποιούν καλύτερα το τοίχωμα της τρύπας, ειδικά για εκείνους τους σχηματισμούς διαμέτρου μεγάλων οπών και εύκολο να καταρρεύσουν.

3. Τα υγρά γεώτρησης πρέπει να είναι πολύ λιπαντικά, ώστε να ομαλοποιείται η ολίσθηση των αγωγών. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε έργα μακρύτερης διασταύρωσης ότι το γράσο λίπανσης μπορεί να μειώσει τον συντελεστή τριβής και τη δύναμη οπισθοδρόμησης των αγωγών.

4. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις στα έργα διέλευσης, η πίεση και η ροή των ρευστών πρέπει να ρυθμιστούν από
σχηματισμός σε σχηματισμό και από φάση σε φάση.