Τύποι διαχωριστών αερίου λάσπης

Τρεις τύποι διαχωριστών λάσπης χρησιμοποιούνται συνήθως σήμερα: κλειστός πυθμένας, ανοιχτός πυθμένας και τύπος πλωτήρα. Η αρχή του διαχωρισμού αερίου λάσπης σε κάθε τύπο σκάφους είναι ίδια. Υπάρχουν διαφορές στη μέθοδο συντήρησης του ποδιού λάσπης.

Ο διαχωριστής κλειστού πυθμένα, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι κλειστός στον πυθμένα του σκάφους με τη γραμμή επιστροφής λάσπης να κατευθύνεται πίσω στις δεξαμενές λάσπης. Το πόδι λάσπης διατηρείται στο διαχωριστικό με την εγκατάσταση μιας ανεστραμμένης καμπύλης σχήματος U στη γραμμή επιστροφής λάσπης. Η στάθμη υγρού μπορεί να ρυθμιστεί αυξάνοντας / μειώνοντας το μήκος της καμπύλης σχήματος U.

Συνήθως ονομάζεται το φτωχό αγόρι, το ανοιχτό βυθό διαχωριστής αερίου λάσπης είναι συνήθως τοποθετημένο σε δεξαμενή λάσπης ή δεξαμενή ταξιδιού με το κάτω μέρος του σώματος διαχωριστή βυθισμένο στη λάσπη. Η στάθμη υγρού (πόδι λάσπης) στο διαχωριστή ελέγχεται ρυθμίζοντας τη στάθμη υγρού στη δεξαμενή λάσπης ή μετακινώντας το διαχωριστή πάνω ή κάτω μέσα στη δεξαμενή. Το ύψος της δεξαμενής λάσπης μπορεί να περιορίσει το μέγιστο πόδι λάσπης που διατίθεται για διαχωριστές λάσπης ανοιχτού πυθμένα.

Η στάθμη υγρού (πόδι λάσπης) διατηρείται σε διαχωριστή λάσπης τύπου πλωτήρα με διαμόρφωση πλωτήρα / βαλβίδας. Ο πλωτήρας ανοίγει και κλείνει μια βαλβίδα στη γραμμή επιστροφής λάσπης για να διατηρήσει το επίπεδο λάσπης-ποδιού. Οι βαλβίδες μπορούν να λειτουργούν με ένα χειροκίνητο σύστημα σύνδεσης που συνδέεται από τον πλωτήρα στη βαλβίδα ή η βαλβίδα μπορεί να λειτουργεί με αέρα με άκαμπτο αέρα. Το ύψος του ποδιού μπορεί να ελεγχθεί ρυθμίζοντας το συγκρότημα πλωτήρα.