Σημεία επιλογής της φυγοκέντρησης καράφα υγρού γεώτρησης

Η επιλογή κατάλληλου οριζόντιου κοχλία φυγοκέντρησης γεώτρησης όχι μόνο μπορεί να λύσει το πρόβλημα της παραγωγής, να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εργασίας, αλλά και να εξοικονομήσει το κόστος παραγωγής, να μειώσει τον λειτουργικό κίνδυνο.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της φυγοκέντρησης υγρού γεώτρησης είναι οι ακόλουθοι:

1 Η ταχύτητα περιστροφής του φυγοκεντρητή υγρού γεώτρησης: γενικά η ταχύτητα του μηχανήματος φυγοκέντρησης καράφα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3000, όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο υψηλότερος είναι ο παράγοντας διαχωρισμού της φυγοκέντρησης και τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα διαχωρισμού.

2. Υλικά φυγοκέντρησης υγρού γεώτρησης: διαφορετικά υλικά έχουν διαφορετικούς δείκτες αντοχής στη φθορά, αντοχή στη διάβρωση και άλλους φυσικοχημικούς δείκτες, το χαμηλότερο υλικό φυγοκέντρησης ξένου καράφα είναι γενικά 316 ανοξείδωτο χάλυβα και διπλό ανοξείδωτο χάλυβα, τα λειαντικά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούν κεραμικά σύνθετα.

3 Ο διαφορικός έλεγχος της φυγόκεντρου: η ακρίβεια ελέγχου του διαφορικού μηχανισμού είναι διαφορετική και το κόστος ζωής και συντήρησης έχει μεγάλο κενό, όσο υψηλότερη είναι η διαφορική ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η προσαρμοστικότητα του υλικού, είναι κατάλληλο να χρησιμοποιήσετε το συσκευή με υψηλή ακρίβεια και υψηλή ταχύτητα.

Σημεία επιλογής της φυγοκέντρησης καράφα υγρού γεώτρησης

4 Αναλογία κύριας διαμέτρου: όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία μείζονος διαμέτρου του φυγοκεντριστή καράφα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα επεξεργασίας και τόσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία.

5. Σύστημα ελέγχου: είτε πρόκειται για έλεγχο αυτόματου προγραμματισμού, οι κατασκευαστές εγχώριων και ξένων εξοπλισμών έχουν ουσιαστικά συνειδητοποιήσει τον πλήρη αυτοματισμό του εξοπλισμού επί του παρόντος.

6. Ισχύς εγκατάστασης: θα επηρεάσει τον έλεγχο κατανάλωσης ενέργειας, γενικά ο λόγος κατανάλωσης ενέργειας του οικιακού εξοπλισμού είναι υψηλός και ο λόγος κατανάλωσης ενέργειας ξένου εξοπλισμού είναι χαμηλός.

7. Τεχνολογία παραγωγής επεξεργασίας: η φυγόκεντρος καράφα είναι ο εξοπλισμός διαχωρισμού υψηλών απαιτήσεων κατεργασίας ακριβείας, η παραγωγή που παράγεται από την επιχείρηση που δεν έχει ικανότητα μηχανικής επεξεργασίας ακριβείας έχει υψηλό ρυθμό συντήρησης και η ικανότητα επεξεργασίας είναι περιορισμένη.