Αρχές και χαρακτηριστικά σχεδιασμού των αναδευτών λάσπης

Οι αναδευτήρες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιφανειακή επεξεργασία υγρών γεώτρησης. Οι αναμικτήρες τύπου πτερωτής παρέχουν τόσο αξονική όσο και ακτινική ροή, η οποία μειώνει το κόστος της λάσπης και βελτιώνει τις ιδιότητες της λάσπης. Οι αναμεικτήρες τύπου πτερωτής είναι βασικά χαμηλής διάτμησης και χαμηλής ενέργειας, φθηνοί στη λειτουργία και εύκολο στη συντήρηση. Αναμικτήρες χαμηλής διάτμησης χρησιμοποιούνται για την αναστολή και ανάμιξη προσθέτων λάσπης ελαχιστοποιώντας την αποικοδόμηση μεγέθους σωματιδίων και διάτμησης πολυμερούς.

Αρχές και χαρακτηριστικά σχεδιασμού των αναδευτών λάσπης

Οι αναταράκτες λάσπης εξυπηρετούν τρεις σκοπούς: 

1. Βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα λάσπης αναμιγνύονται ομοιογενώς, αποτρέποντας την υπερβολική επεξεργασία χημικών ουσιών, νερού αραίωσης ή μέσων στάθμισης.

2. Αποτρέπει τα λάκκα να "ζελατινοποιήσουν" διατηρώντας το ενεργό σύστημα λάσπης σε κίνηση όταν οι αντλίες λάσπης απεμπλακούν.

3. Κατά τη διάτρηση με ζυγισμένη λάσπη, οι αναδευτήρες σωστού μεγέθους θα κρατήσουν τους παράγοντες ζύγισης σε εναιώρηση, ελαχιστοποιώντας τα στερεά από την καθίζηση σε γωνίες ή νεκρά σημεία του λάκκου.

Χαρακτηριστικά σχεδίου

Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και μεγιστοποιούν την αξιοπιστία περιλαμβάνουν: Τα κιβώτια ταχυτήτων διαθέτουν είτε ένα ελικοειδές σετ γραναζιών διπλής ή τριπλής μείωσης που είναι τόσο ακριβής γειωμένο που είναι μια ελάχιστη ποσότητα οπίσθιας βλεφαρίδας στα κιβώτια ταχυτήτων, εξαλείφοντας ένα φαινόμενο "χτυπήματος" των γραναζιών στο ξεκινήστε, προωθώντας μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κάθε ελικοειδές σετ γραναζιών είναι αποδοτικό κατά 98%. Επομένως, ένα κιβώτιο διπλής μείωσης είναι αποδοτικό κατά 96% και ένα κιβώτιο τριπλής μείωσης 94% αποδοτικό. Ένα τυπικό σετ εργαλείων τύπου worm είναι μόνο 85% αποδοτικό και χάνει το μεγαλύτερο μέρος της απόδοσής του μέσω της παραγωγής θερμότητας.