Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του απαερωτήρα κενού

Μέθοδοι για την παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής απαέρωσης κενού:

1. Ο ρότορας και ο σωλήνας αναρρόφησης στη δεξαμενή κενού πρέπει να πλυθούν μετά τη χρήση. Κόψτε την τροφοδοσία, αφαιρέστε την οπτική πλακέτα μπλοκαρίσματος (και την οβάλ πλάκα φλάντζας), ελέγξτε ότι τα μέρη δεν έχουν υποστεί ζημιά και αφαιρέστε το ξένο σώμα στη δεξαμενή, ξεπλύνετε το τοίχωμα της δεξαμενής και το ρότορα με σωλήνα νερού υψηλής πίεσης.

2. Το άνω κάλυμμα της δεξαμενής κενού του απαερωτήρα πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η προσθήκη συντρίμμια αερίου στο κανάλι. Ξεπλύνετε το θάλαμο συλλογής αερίου και το διαχωριστικό αφρού στο πάνω κάλυμμα με νερό διακλάδωσης. Ξεπλύνετε τη γραμμή κενού κατά τον καθαρισμό, αφαιρέστε το βύσμα και τη βάση του μετρητή, εισάγεται σωλήνας υψηλής πίεσης για 3 ~ 5 λεπτά κάθε φορά.

3. Για να ελέγξετε τον μετρητή κενού ανά πάσα στιγμή κατά την εργασία, ρυθμίστε τη βαλβίδα μείωσης πίεσης ώστε ο βαθμός κενού να είναι 0,03 έως 0,05, για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού. Πριν εισέλθετε στο στρώμα εδράνου αερίου, πρέπει να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία.

Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του απαερωτήρα κενού

4. Οι παραπάνω εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να εκτελούνται μετά το τελείωμα της διάτρησης κάθε φορά, για να διασφαλιστεί ξανά η κανονική χρήση.

5. Μετά τη χρήση του απαερωτήρα κενού το χειμώνα, αφήστε το νερό εγκαίρως στο διαχωριστικό ατμού και αντλία για να αποφευχθεί η ρωγμή του παγετού. Μετά τη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση της αντλίας κενού, προσέξτε τον ομόκεντρο βαθμό ζεύξης κατά την εγκατάσταση.

6. Γεμίζοντας γράσο στον κεντρικό άξονα που φέρει κάθε άλλο μήνα, και η ποσότητα πλήρωσης είναι 250-300mL.

7. Για την αντλία κενού, πρέπει πάντα να ελέγχετε την εργασία του ρουλεμάν, η θερμοκρασία του ρουλεμάν που υπό κανονικές εργασίες και λίπανση είναι 15 έως 20 βαθμούς υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας του απαερωτήρα κενού είναι υψηλότερη από 30 μοίρες, ελέγχετε τον πίνακα κενού ανά πάσα στιγμή και αντικαταστήστε το νερό στο διαχωριστή ατμού, για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία του νερού δεν υπερβαίνει τους 35 βαθμούς.