Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της οριζόντιας βίδας φυγοκέντρησης

Η επιλογή της οριζόντιας βίδας είναι πολύ σημαντική, η οποία σχετίζεται με την αποδοτικότητα εργασίας και το κόστος παραγωγής του εξοπλισμού:

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της οριζόντιας βίδας φυγοκέντρησης

1. Η ταχύτητα της φυγόκεντρου: η γενική οριζόντια φυγοκεντρική μηχανή βιδών πρέπει να είναι σε 3000 ως άνω, όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο υψηλότερος είναι ο παράγοντας διαχωρισμού, το αποτέλεσμα διαχωρισμού είναι καλύτερο.

2. Υλικά φυγοκέντρησης: διαφορετικό υλικό που είναι ανθεκτικό στη φθορά, αντοχή στη διάβρωση και άλλοι φυσικοχημικοί δείκτες, το γενικό ελάχιστο υλικό φυγοκέντρησης ξένου καράφα είναι κατασκευασμένο από 316L, ή από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής φάσης, τα λειαντικά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούν κεραμικά σύνθετα.

3. Ο διαφορικός έλεγχος της φυγόκεντρου: διαφορετική ακρίβεια ελέγχου του διαφορικού, και το κόστος ζωής και συντήρησης ενός μεγάλου κενού, όσο υψηλότερη είναι η διαφορική ταχύτητα, τόσο καλύτερη είναι η προσαρμοστικότητα του υλικού, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με υψηλή ακρίβεια και υψηλή ταχύτητα.

4. Λόγος διαμέτρου μήκους: ο λόγος του λόγου μήκους προς διάμετρο του οριζόντιου κοχλία φυγοκέντρου, όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα επεξεργασίας, τόσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία.

5. Σύστημα ελέγχου: είτε πρόκειται για έλεγχο αυτόματου προγραμματισμού, οι σημερινοί κατασκευαστές εξοπλισμού εσωτερικού και εξωτερικού έχουν ουσιαστικά συνειδητοποιήσει τον πλήρη έλεγχο αυτοματισμού του εξοπλισμού.

6. Ισχύς εγκατάστασης: ο αντίκτυπος στην κατανάλωση ενέργειας του χειριστηρίου, ο γενικός λόγος κατανάλωσης ενέργειας οικιακού εξοπλισμού, ο λόγος κατανάλωσης ξένων ενεργειών είναι χαμηλός.

7. Επεξεργασία διαδικασίας παραγωγής: ο οριζόντιος βιδωτός φυγοκεντρητής είναι υψηλής ακρίβειας απαιτήσεις κατεργασίας του εξοπλισμού διαχωρισμού, όχι με την ικανότητα παραγωγής υψηλής συντήρησης προϊόντος, η ικανότητα επεξεργασίας είναι περιορισμένη.