Σύστημα καθαρισμού λάσπης διάτρησης HDD

Ο σκληρός δίσκος είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη τεχνολογία χωρίς τάφρο που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των πάντων, από συνδέσεις σέρβις έως κατοικίες και κτίρια, έως σωλήνες και καλώδια κάτω από δρόμους και ποτάμια. Ο σκληρός δίσκος είναι πιο κατάλληλος για την εγκατάσταση σωλήνων πίεσης και αγωγών όπου δεν απαιτούνται ακριβείς βαθμοί.

Σύστημα καθαρισμού λάσπης διάτρησης HDD

Λειτουργικά, ένα έργο HDD διαθέτει μια τοποθεσία εκτόξευσης όπου οι εξέδρες είναι εγκατεστημένες και τοποθετημένες για να ανοίξουν μια οπή πιλότου κατά μήκος μιας προγραμματισμένης διαδρομής προς ένα λάκκο εξόδου όπου είναι συνδεδεμένος είτε ο σωλήνας προϊόντος, ο θερμοσίφωνας ή ο αντιδραστήρας σωλήνων προϊόντος και τραβιέται πίσω από την οπή τρύπα. Η διαδικασία μπορεί να είναι σχετικά απλή για σωλήνα προϊόντος μικρής διαμέτρου που καλύπτει μικρή απόσταση ή αρκετά περίπλοκο όταν το προϊόν είναι μεγάλο και οι αποστάσεις είναι μεγάλες.

Μετά την αύξηση της γεώτρησης, θα παράγει όλο και πιο στερεά φάση που χρειάζονται στερεό σύστημα ελέγχου για να το αφαιρέσετε. Το στερεό σύστημα ελέγχου είναι μια εξειδικευμένη στερεά συσκευή αφαίρεσης που έχει τη διαφορετική διαμόρφωση ανάλογα με τη διαφορετική ροή.

Ένα καλό σύστημα ελέγχου στερεών είναι αποτελεσματικό μόνο όταν πιστοποιείτε και αναθέτετε το προσωπικό της εξέδρας να είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Χρησιμοποιώντας κάθε ένα από αυτά τα βήματα, οι χειριστές μπορούν να επιτύχουν βελτιωμένη απόδοση εξέδρας, βελτιωμένους ρυθμούς διείσδυσης, μειωμένο κόστος διάθεσης αποβλήτων και μειωμένο κόστος λάσπης.