Πιστόλι λάσπης εξοπλισμού διάτρησης

Το πιστόλι υγρού γεώτρησης ανήκει στον εξοπλισμό αναδευτήρα συντήρησης νερού, η λειτουργία του βασίζεται σε ρευστό υψηλής ταχύτητας που παράγεται από το ακροφύσιο του πιστολιού, επηρεάζοντας τη στερεά φάση η οποία στη γεώτρηση δεξαμενής αποθήκευσης υγρού πυθμένα και διατηρεί την ανάρτηση. Αφού ο αναδευτήρας σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα, η στερεά φάση εναπόθεσης θάβει τα στροφεία, απαιτείται επανεκκίνηση, το πιστόλι υγρού γεώτρησης μπορεί να εξαλείψει ένα μέρος της απόστασης αντίστασης όταν ξεκινά ο αναδευτήρας, μπορεί να παρέχει την εύλογη εγγύηση για τακτική εργασία του αναδευτήρα.

Πιστόλι λάσπης εξοπλισμού διάτρησης

Η δομή του πιστολιού υγρού γεώτρησης

Σύμφωνα με τη δομή του πιστολιού υγρού διάτρησης, χωρίζεται σε σταθερό τύπο και τύπο περιστροφής.

1 Το πιστόλι υγρού γεώτρησης σταθερού τύπου είναι παρόμοιο με τον αναδευτήρα εξοικονόμησης νερού με τον οποίο η δεξαμενή έχει ακροφύσια, αλλά το πιστόλι υγρού γεώτρησης είναι εγκατεστημένο στα δύο διαγώνια που είναι από 200 μέτρα έως τη δεξαμενή κάτω, η κατεύθυνση του ακροφυσίου είναι παράλληλη με το διαμήκες τοίχωμα κυκλοφορίας της δεξαμενής άρμα μάχης.

2 Το πιστόλι υγρού διάτρησης τύπου περιστροφής χωρίζεται σε ρύθμιση χεριών και αυτόματη περιστροφή. Ο αναδευτήρας ρύθμισης χεριών έχει δύο μεντεσέδες, είναι κατασκευασμένος από σωλήνες πρόσβασης, κέλυφος, πιστόλι ψεκασμού και το αντικαταστάσιμο ακροφύσιο. Το πιστόλι υγρού γεώτρησης ανήκει στον εξοπλισμό αναδευτήρα συντήρησης νερού, η λειτουργία του βασίζεται σε υγρό υψηλής ταχύτητας που παράγεται από το ακροφύσιο του πιστολιού, επηρεάζοντας τη στερεά φάση που στη γεώτρηση ρεζερβουάρ δεξαμενή αποθήκευσης και διατηρεί την ανάρτηση. Αφού ο αναδευτήρας σταματήσει για μια χρονική περίοδο, η στερεά φάση εναπόθεσης θάβει τους στροφείς, απαιτείται επανεκκίνηση, το πιστόλι υγρού διάτρησης μπορεί να εξαλείψει ένα μέρος της απόστασης αντίστασης όταν ξεκινά ο αναδευτήρας, μπορεί να παρέχει την εύλογη εγγύηση για την κανονική εργασία του αναδευτήρα.

Η δομή του πιστολιού υγρού γεώτρησης

Σύμφωνα με τη δομή του πιστολιού υγρού διάτρησης, χωρίζεται σε σταθερό τύπο και τύπο περιστροφής.

1 Το πιστόλι υγρού γεώτρησης σταθερού τύπου είναι παρόμοιο με τον αναδευτήρα εξοικονόμησης νερού με τον οποίο η δεξαμενή έχει ακροφύσια, αλλά το πιστόλι υγρού γεώτρησης είναι εγκατεστημένο στα δύο διαγώνια που είναι από 200 μέτρα έως τη δεξαμενή κάτω, η κατεύθυνση του ακροφυσίου είναι παράλληλη με το διαμήκες τοίχωμα κυκλοφορίας της δεξαμενής άρμα μάχης.

2 Το πιστόλι υγρού διάτρησης τύπου περιστροφής χωρίζεται σε ρύθμιση χεριών και αυτόματη περιστροφή. Ο αναδευτήρας ρύθμισης χεριών έχει δύο μεντεσέδες, είναι κατασκευασμένος από σωλήνες πρόσβασης, κέλυφος, πιστόλι ψεκασμού και το αντικαταστάσιμο ακροφύσιο
Το πιστόλι ψεκασμού με τα ακροφύσια, βασίζεται στους δύο μεντεσέδες, μπορεί να ωθήσει οποιαδήποτε κατεύθυνση στα δύο κάθετα επίπεδα μέσα. Το αυτόματο περιστροφικό πιστόλι υγρού γεώτρησης είναι κατασκευασμένο από σωλήνες εισόδου, πιστόλι αμαξώματος, εγκάρσια προσαρμογή, οι δύο στροφές με θηλές, το ακροφύσιο αντικατάστασης και δύο παλτά.

Πλεονεκτήματα

1 Το κόστος διάτρησης ρευστού πιστολιού είναι χαμηλότερο από το μηχανικό αναδευτήρα.
2 Στην προϋπόθεση της κάλυψης οι απαιτήσεις της ισχύος της αντλίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αντλίες διάτρησης.
3 Η ροή μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια θέση για να μειώσει ή να εξαλείψει τη νεκρή ζώνη.
4 Το βάρος είναι ελαφρύτερο από τον μηχανικό αναδευτήρα.
5 Μπορεί να βελτιώσει το ρυθμό διάτμησης.

Αδυναμίες

1 Σε περίπτωση ανάδευσης του συστήματος υγρών γεώτρησης, χρειάζεται πολλά πιστόλια γεώτρησης, το κόστος των αντλιών και των σωλήνων είναι μεγάλο.
3 Το ακροφύσιο λειαίνεται και αφήνεται σε ροή υψηλής ταχύτητας, χρειάζεται μεγαλύτερη ισχύ, εάν το ακροφύσιο δεν αντικατασταθεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση του κινητήρα.
4 Εάν η στερεά φάση έχει ήδη καταβυθιστεί, το πιστόλι υγρού γεώτρησης κατευθύνεται κατευθείαν στο ίζημα, το ίζημα μπορεί να μπλοκάρει την αντλία, την κωνική ασπίδα ή το φυγοκεντρικό.