Αρχή λειτουργίας φυγοκέντρησης υγρού γεώτρησης

Η φυγόκεντρος λάσπης που είναι επίσης μια συσκευή καθίζησης έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση μικρών, τρυπημένων σωματιδίων, εξοικονομώντας παράλληλα τον βαρύτη. Αποτελείται από μια βίδα μεταφοράς μέσα σε ένα μπολ σε σχήμα κώνου που περιστρέφεται σε περίπου 1600 έως 1800 σ.α.λ. Η μεταφορική βίδα περιστρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση με το μπολ αλλά 20-40 σ.α.λ. πιο αργή.

Η λάσπη με νερό αραίωσης μετριέται στο φυγοκεντρητής μέσω του κοίλου άξονα στη βίδα μεταφοράς. Η λάσπη ρίχνεται στον τοίχο του μπολ με τη φυγοκεντρική δύναμη περιστροφής όπου σχηματίζει μια δεξαμενή. Μια κυκλική σειρά θυρών στο μεγάλο άκρο του μπολ επιτρέπει στο υγρό τμήμα της λάσπης στην άνω επιφάνεια της δεξαμενής να ρέει από τη φυγόκεντρο. Καθώς η λάσπη κινείται προς αυτές τις θυρίδες υπερχείλισης, τα στερεά καθίστανται προς τον τοίχο, όπου ξύνονται από τη βίδα μεταφοράς προς τις θυρίδες υπορροής στο μικρό άκρο του μπολ.

Με αυτόν τον τρόπο η λάσπη χωρίζεται σε δύο ρεύματα, την υπερχείλιση φωτός, η οποία ζυγίζει περίπου 9,5 lb./gal, και τη βαριά, συμπυκνωμένη ιλύ κάτω από την ροή, η οποία ζυγίζει περίπου 23 lb./gal.

Η αυξημένη ταχύτητα του μπολ αυξάνει τη φυγοκεντρική δύναμη που δρα στα σωματίδια και αυξάνει την ταχύτητα καθίζησης τους. Η ταχύτητα του μπολ πρέπει να διατηρείται στις 1600 έως 1800 σ.α.λ. για την αποτελεσματική καθίζηση σωματιδίων βαρύτη στην περιοχή 3-4 μικρών. Οι χαμηλότερες ταχύτητες επιτρέπουν σε περισσότερα από τα μικρά σωματίδια βαρύτη να διαφύγουν στην υπερχείλιση και να απορριφθούν.