Εγκαταστάσεις εγκατάστασης για βαρεμένο σωρό & TBM

Εγκαταστάσεις εγκατάστασης για βαρεμένο σωρό & TBM
Το εργοστάσιο κατεργασίας ή αφαλάτωσης είναι σχεδιασμένο για βαρετό σωρό σε κατασκευή με επιλογή οικονομίας και πολύ συμπαγές σχέδιο για μικρό αποτύπωμα. Το εργοστασιακό εργοστάσιο είναι σχεδιασμένο για ευέλικτη εργασία και εγκατάσταση που ταιριάζει στο σύστημα ανακύκλωσης λάσπης με βαρετό σωρό, TBM ή HDD.

Τα κύρια συστατικά όλων των εγκαταλελειμμένων φυτών είναι: Χονδροειδής οθόνη για αναχαίτιση πετρών μεγαλύτερη από 5 mm. Δεξαμενή αποθήκευσης της χονδροειδούς οθόνης Κυκλώνας με αντλία τροφοδοσίας κυκλώνα για την αφαίρεση λεπτών σωματιδίων από το εναιώρημα. Οθόνες αφυδάτωσης για την αφαίρεση περαιτέρω νερού από τα στερεά που αποφορτίζονται από τον κυκλώνα.

Τα κατακόρυφα φυτά χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των σωματιδίων του εδάφους στη διάτρηση λάσπης και την υποστήριξη πολτών που χρησιμοποιούνται στη μηχανική θεμελίωσης. Μπορούν να είναι είτε εναιωρήματα νερού-μπεντονίτη, νερού-πολυμερούς είτε νερού-τσιμέντου και μπεντονίτη.