Φυγόκεντρος καράφα για σταθμισμένα υγρά γεώτρησης

Η φυγόκεντρος Decanter χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός ελέγχου στερεών 4ης φάσης μετά από αναδευτήρα, desander και desilter. Η φυγόκεντρος απορροφά τη λάσπη από το διαμέρισμα που λαμβάνει την εκκένωση από τα αποτριχωτικά και τα καθαριστικά λάσπης και το επιστρεφόμενο ρεύμα κατευθύνεται στο επόμενο διαμέρισμα προς τα κάτω.

Οι κύριοι λόγοι της χρήσης φυγοκέντρου καράφα στις διαδικασίες επεξεργασίας υγρών γεώτρησης έχουν δύο σημεία:

1 Διαχωρίστε επιλεκτικά το κολλοειδές σωματίδιο και το εξαιρετικά λεπτό σωματίδιο σε σταθμισμένο υγρό γεώτρησης, για να βελτιώσετε την απόδοση ροής του υγρού γεώτρησης.

2 Απομακρύνετε τα μικρά σωματίδια με μη σταθμισμένο υγρό γεώτρησης.

Φυγόκεντρος καράφα για σταθμισμένα υγρά γεώτρησης

Η χρήση φυγοκεντρικών συσκευών καράφα με σταθμισμένα υγρά γεώτρησης

Με την αναπόφευκτα υψηλότερη περιεκτικότητα στερεών σταθμισμένων λάσπης, η αύξηση της αντοχής και του ιξώδους του πηκτώματος, καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας του φίλτρου που σχετίζεται με τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων με το χρόνο, μπορεί να γίνει σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα προκαλείται από την αυξανόμενη συγκέντρωση κολλοειδών και σχεδόν κολλοειδών σωματιδίων που είναι πολύ λεπτά για να διαχωριστούν από το βασικό υγρό. Τα φυγοκεντρικά χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική απομάκρυνση αυτών των λεπτών στερεών.

Με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά σταθμισμένων υγρών, η ροπή είναι ένα πρόβλημα κατά την επεξεργασία του, τα παρακάτω είναι μερικές συμβουλές κατά τη λειτουργία των φυγοκεντρητών.

1 Αυξήστε το βάθος της λίμνης
2 Μειώστε σε σ.α.λ. ή εκτελέστε υψηλότερη διαφορά μεταφορέα
3 Επεξεργαστείτε τη λάσπη με μειωμένο ρυθμό τροφοδοσίας