Σύνθεση γεώτρησης

Η εξέδρα πετρελαίου χρησιμοποιείται για τη διάτρηση εξοπλισμού στην εξερεύνηση και ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι οι υπηρεσίες γεώτρησης και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας γεωτρήσεων.

Σύνθεση γεώτρησης

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της τεχνολογίας διάτρησης, μια μηχανή διάτρησης αποτελείται γενικά από τα ακόλουθα μέρη:

1. Σύστημα ανύψωσης. Αποτελείται κυρίως από βαρούλκο, γερανό, που ταξιδεύει με αυτοκίνητο, άγκιστρο και υποδομή κλπ. Περιλαμβάνει επίσης στη συνέχεια για εξοπλισμό εργαλείων τρυπανιών: δακτύλιοι, ανελκυστήρες, kava, λαβίδες ή σίδερο τρυπάνι και σύστημα επεξεργασίας γεωτρήσεων.

2. Σύστημα περιστροφής. Προκειμένου να περιστραφεί καλά το εργαλείο διάτρησης μετά από συνεχώς σπασμένο βράχο, γεώτρηση εξοπλισμένη με περιστροφική πλάκα και βρύση (το κορυφαίο σύστημα διάτρησης).

3. Σύστημα κυκλοφορίας υγρών γεώτρησης. Προκειμένου να διατηρηθεί η διάνοιξη υγρού διάτρησης κάτω από σπασμένα βράχια για να εξασφαλιστεί συνεχής διάτρηση, γεώτρηση εξοπλισμένη με σύστημα κυκλοφορίας υγρών γεώτρησης. Περιλαμβάνει αντλία γεώτρησης, πολλαπλή γείωσης, ρευστό γεώτρησης και δεξαμενή γεώτρησης, εξοπλισμό επεξεργασίας στερεάς φάσης υγρού γεώτρησης (συμπεριλαμβανομένης της οθόνης δονούμενου υγρού γεώτρησης, desander, απαερωτήρα απολίπανσης και φυγοκέντρησης καθαριστή λάσπης κ.λπ.) και την εγκατάσταση εξοπλισμού υγρού γεώτρησης.

4. Το σύστημα μετάδοσης. Το κύριο καθήκον του συστήματος μετάδοσης είναι ο κινητήρας της μεταφοράς ενέργειας και εκχωρείται σε κάθε μηχανή εργασίας.

5. Το σύστημα κίνησης και ελέγχου. Η ισχύς αναφέρεται κυρίως στον εξοπλισμό υποστήριξης και ελέγχου για κινητήρες γεννήτριας ή ντίζελ κάθε μηχανή εργασίας, ανάλογα με τον τύπο οδήγησης γεώτρησης διαιρείται σε γεννήτρια και κινητήρα ντίζελ ή ντίζελ.