Εφαρμογή τεχνολογίας χωρίς τάφρους

Η τεχνολογία Trenchless χρησιμοποιείται ευρέως στη διέλευση των αυτοκινητοδρόμων, των σιδηροδρόμων, των κατασκευών, της περιοχής νερού, της λωρίδας, του αποθεματικού κληρονομιάς, των καλλιεργειών και της προστασίας της βλάστησης και άλλων επιτρεπόμενων ή μη κατάλληλων πεδίων συνθηκών εκσκαφής, όπως: παροχή ύδατος, αέριο άνθρακα, φυσικό αέριο, λύματα, ηλεκτρική ενέργεια, καλώδιο θέρμανσης και άλλες κατασκευές κοινής ωφέλειας. Έχει τα πλεονεκτήματα της μη περιβαλλοντικής ρύπανσης, δεν επηρεάζει την κυκλοφορία, έχει μικρή ζημιά στη δομή γεωλογικής διαστρωμάτωσης, την κατασκευή ασφάλειας, τον βραχύ κύκλο, δεν χρειάζεται μεταφορά και στοίβαξη μικτού εδάφους, χαμηλού κόστους, προφανές κοινωνικό όφελος.

Εφαρμογή τεχνολογίας χωρίς τάφρους

Η τεχνολογία Trenchless είναι μια επανάσταση στα παραδοσιακά υπόγεια βοηθητικά προγράμματα, το ανασκαφικό πεζοδρόμιο, την αντικατάσταση και την επισκευή, από την επίσημη είσοδο στην κατασκευαστική αγορά έως τώρα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και η μοναδική τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά της γνωστοποιούνται στους ανθρώπους, αποκτήστε το καλό κοινωνικότητα και οικονομικό όφελος.

Εφαρμογή τεχνολογίας χωρίς τάφρους

Μετά την εξέλιξη της τεχνολογίας trenchless, ο συμπαγής έλεγχος χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία χωρίς trenchless. Αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά των υγρών γεώτρησης, οι χειριστές χωρίς τάφρο πρέπει να κατανοήσουν σαφώς τους βασικούς λειτουργικούς παράγοντες πίσω από τις διαθέσιμες διαδικασίες ανακύκλωσης. Τα ακόλουθα παρέχουν μια πρακτική κατανόηση των βασικών αρχών πίσω από τον έλεγχο των στερεών και τη διαχείριση υγρών γεώτρησης. Με αυτό είπε, η ακόλουθη συζήτηση δεν πρέπει να θεωρηθεί εξαντλητική. Τελικά, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του υγρού γεώτρησης και τον εξοπλισμό στερεού ελέγχου και διαχείρισης αποβλήτων

Κατά την ανάπτυξη ενός «συστήματος ελέγχου στερεών», υπάρχουν πολλοί βασικοί παράγοντες υδραυλικής σχεδίασης που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτοί οι παράγοντες παρέχουν απλώς ένα «υδραυλικά ισορροπημένο» σύστημα ελέγχου στερεών, ωστόσο, οι αγοραστές συστημάτων ελέγχου στερεών δεν πρέπει να παραβλέπουν την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την απόδοση της επένδυσης που προσφέρουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη.