Έννοια εφαρμογής του μίξερ λάσπης

Ο αναμίκτης λάσπης είναι ένα μέρος του συστήματος ελέγχου στερεών λάσπης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να κάνει τα μοσχεύματα διάτρησης και την άμμο λάσπης να μην εναποτίθενται στον πυθμένα της δεξαμενής για να περάσουν ομαλά από το σύστημα καθαρισμού.

Η κύρια λειτουργία του είναι να κάνει τα στερεά σωματίδια να αιωρούνται στο υγρό διάτρησης. Τα μοσχεύματα διάτρησης είναι τα κύρια συστατικά της επιβλαβούς στερεάς φάσης. Για να απαλλαγούμε από το βλαβερό στερεό, πρέπει να αιωρηθούν και στη συνέχεια να εγχυθούν στο αφαλό, το αποπυρωτικό και ο φυγοκεντρητής μπορεί να επιτευχθεί. Η χρήσιμη στερεή φάση, καθώς και μια μικρή ποσότητα μπεντονίτη, πρέπει επίσης να αιωρούνται ομοιόμορφα, έτσι ώστε η πυκνότητα του υγρού γεώτρησης και άλλες ιδιότητες να παραμένουν σταθερές. Επομένως, απαιτείται ο αναμίκτης υγρών γεώτρησης να λειτουργεί αξιόπιστα και συνεχώς, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της καθίζησης στερεάς φάσης.

Έννοια εφαρμογής του μίξερ λάσπης

Ο αναδευτήρας πολτού αποτελείται από συσκευή μετάδοσης, άξονα ανάδευσης και πτερωτή ανάδευσης.
Ο αναμικτήρας είναι ένας σημαντικός εξοπλισμός, αυστηρά μιλώντας, μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα πρέπει να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και η περιστροφική ροή του υγρού γεώτρησης, καθώς και η κανονική λειτουργία της φυγόκεντρου. Η έναρξη χρήσης του μίξερ χρησιμοποιείται επίσης πλήρως στον εξοπλισμό του χημικού συστήματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της διάτρησης και του υγρού διάτρησης.